fa-IRen-US
آشنایی با فرآیند شکایات

 

از شما سپاسگزاریم که با انتقاد یا ارائه شکایت خود موجب بهتر شدن فعالیت ما می شوید. به شما اطمینان می دهیم تمامی مواردی که شما اعلام می کنید نزد واحد شکایات موسسه محفوظ است.

 

فرآیند شکایت ها بدین صورت است که حداکثر یک روز کاری پس از ثبت در خواست شما موضوع از طریق واحد مربوطه پیگیری می شود. با توجه به نوع شکایت و بررسی ممکن است پاسخ یا رسیدگی به در خواست شما بیشتر از سه روزکاری طول بکشد. در صورت تمایل به پیگیری زمان یا اطلاع از مراحل مختلف در خواست خود می توانید با شماره 28134-021 واحد روابط عمومی تماس بگیرید. برای آشنایی بیشتر با فرایند شکایت می توانید اینجا کلیک کنید.

 

پیشاپیش از همکاری شما کمال تشکر را داریم.
ثبت شکایتها
  • Click to replace the verification code picture!