رسالت و چشم انداز موسسه خیریه سمر

آرمان موسسه خیریه سمر، افزایش کمیت و کیفیت زندگی افراد مبتلا به سرطان بالای ۱۴ سال از طریق ارائه مناسب‌ترین خدمات جامع کیفی (روحی، رفاهی، جسمی) و حمایت های بشر دوستانه است.


ارزش‌های موسسه خیریه سمر

پاکدستی و امانتداری: حفظ نیات خیرخواهانه خیرین، پایبندی به اصول و ارزش‌ها، صداقت، رازداری و حفظ اسرار فرزندان سمر

عشق ورزی مادرانه: ارائه خدمات خالصانه بر پایه مهرورزی مادرانه توام با عطوفت و مهربانی بدون قید و شرط، فراتر از اساسنامه و ضوابط رسمی و اداری

احترام و حفظ کرامت انسانی: حفظ عزت، کرامت نفس و منزلت افراد مبتلا به سرطان بالای ۱۴ سال و خانواده​‌های آنان و ارائه خدمت خالصانه

حمایت کیفی: درمان روحی، رفاهی و جسمی افراد مبتلا به سرطان بالای ۱۴ سال به موازات درمان جسمی با عشق و بدون قید و شرط

رسالت، چشم‌انداز و ارزش‌های موسسه خیریه سمر
 
رسالت، چشم‌انداز و ارزش‌های

موسسه خیریه سمر

اهداف موسسه خیریه سمر

  • لزوم توجه و حمایت از افراد مبتلا به سرطان بالای ۱۴ سال که به گواهی آمار، اکثریت مبتلایان را شامل​ می‌شود.
  • توجه به نیازهای روحی، روانی و ذهنی افراد سلامت جو که در موسسه سمر "فرزندان سمر" خوانده می‌شوند.
  • در کنار توجه به هزینه‌های دارو و درمان آنان.
  • دقت در نقش تغذیه بر بهبود سلامت جویان.
  • تلاش برای کمک​‌های مالی برای زندگی بهتر و رفع نیازهای اصلی "فرزندان سمر" به همراه خانواده‌هایشان.
  • پافشاری بر جامعیت و کیفیت خدمات و تثبیت اثرات حمایتی در سلامت‌جویان.
  • اتخاذ رویکرد توانمندسازی مادی، معنوی و جسمی فرزندان "سمر".
  • تلاش برای پیشگیری از شیوع سرطان از طریق ارتقاء سطح آگاهی عمومی و تخصصی در زمینه سرطان، عوامل​ خطرزا و راه‌های​ پیشگیری از آن.