گزارش‌های مالی و عملکرد

گزارش‌های مالی، عملکرد و نظرسنجی‌های موسسه خیریه سمر

گزارش‌های مالی و عملکرد سمر

با توجه به اهمیت شفافیت و پاسخ‌گویی در موسسه خیریه سمر، دائما گزارش‌هایی بر روی سایت منتشر می‌شوند. این گزارش‌ها، در دو حوزه: «مالی و حسابداری» و «گزارش عملکرد»  منتشر می‌شوند.

برای دانلود فایل PDF هر کدام از گزارش‌ها به تفکیک سال، کافی است بدین‌گونه عمل کنید: روی هرکدام از دو حوزه «مالی و حسابداری» و «گزارش عملکرد» کلیک کنید، می‌توانید گزارش هر حوزه را به تفکیک سال ببینید و دانلود کنید.