گزارش‌های مالی، عملکرد و نظرسنجی‌های سمر

گزارش‌های مالی، عملکرد و نظرسنجی‌های موسسه خیریه سمر

در این بخش می‌توانید گزارش‌های مالی و حسابداری، گزارش‌های عملکرد موسسه و همچنین گزارش‌های مربوط به نظرسنجی از فرزندان سمر را به تفکیک سال‌های مختلف فعالیت موسسه خیریه سمر ملاحظه بفرمایید.

برای این منظور ابتدا نوع گزارش مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس با انتخاب سال مربوطه به آن دسترسی پیدا خواهید کرد. شفافت در فعالیت و عملکرد، یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های موسسه خیریه سمر می‌باشد.