گزارش‌های مالی، عملکرد و نظرسنجی‌های سمر

گزارش‌های مالی، عملکرد و نظرسنجی‌های موسسه خیریه سمر

گزارش‌های مالی، عملکرد و نظرسنجی‌های سمر

با توجه به اهمیت شفافیت و پاسخ‌گویی در موسسه خیریه سمر، دائما گزارش‌هایی بر روی سایت منتشر می‌شوند. این گزارش‌ها، در سه حوزه: «مالی و حسابداری»، «گزارش عملکرد» و «نتایج نظرسنجی» منتشر می‌شوند.

برای دانلود فایل PDFهر کدام از گزارش‌ها به تفکیک سال، کافی است بدین‌گونه عمل کنید: در سمت راست، داخل کادر قرمز رنگ، زیر مجموعه‌ی «گزارش‌ها»، سه گزارش وجود دارد. روی هرکدام از آن سه حوزه که کلیک کنید، می‌توانید گزارش هر حوزه را به تفکیک سال ببینید و دانلود کنید.