گواهینامه‌های موسسه خیریه سمر

موسسه خیریه سمر در سال ۱۳۸۶ پس از طی مراحل ثبتی اولیه (شماره ثبت ۲۱۳۷۷) از پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ مجوز فعالیت خود را دریافت کرده است.

این مجوز به شماره ۵۱۶/۱/۱۱۱۳ و با امضای فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ امکان فعالیت موسسه در استان تهران را فراهم آورده است.

همچنین موسسه سمر تا کنون به دلیل مشارکت فعال در حوزه‌های سلامت شهری موفق به دریافت تقدیرنامه‌هایی از شهرداری تهران شده است.

گواهینامه SGS

گواهینامه SGS