اردوهای تفریحی، فرهنگی و زیارتی

برگزاری اردوهای تفریحی، فرهنگی و زیارتی برای افراد مبتلا به سرطان بالای ۱۴ سال:

یکی از برنامه های خیریه سمر در جهت حفظ و تقویت روحیه ی شادابی و نشاط در میان افراد مبتلا به سرطان تحت حمایت خود، برگزاری اردوهای تفریحی، فرهنگی و علمی مختلف برای آنان است. بر همین اساس این موسسه سلامت جویان خود را طی اردوهای یک روزه در مکانهایی مانند پارک ملی گیاه شناسی، مجموعه دلفیناریوم برج میلاد، پارک آب و آتش، و پارک لویزان را برگزار می نماید به این امید که بتواند لبخندی را بر لب فرزندان خود بیاورد و به آنها بگوید همیشه همراهشان است.

اردوهای تفریحی، فرهنگی و زیارتی خدمات روحی سمر
 
اردوهای تفریحی، فرهنگی و زیارتی

خدمات روحی موسسه خیریه سمر