کلاس‌های مدیریت و کنترل خشم

کلاس‌های مدیریت و کنترل خشم برای افراد مبتلا به سرطان بالای ۱۴ سال:

در این کلاس‌ها در خصوص سلامت، هوش هیجانی و خشم مباحثی مطرح می‌شود که با توجه به موقعیت‌های ناهنجاری که فرد در آن قرار می‌گیرد و باعث بروز رفتارهای نامناسب می‌شود می‌تواند کاربردی و موثر باشد.

با توجه به این که خشم، نوعی هیجان فراگیر و بسیار نیرومند است که می‌تواند بسیار مخرب و تبعات آن، گاه جبران ناپذیر باشد و لازم است با کسب مهارت کنترل و هدایت صحیح این هیجانات، از این نیروی بالقوه به نحوی بهینه استفاده کنیم، به همین منظور، این کلاس‌ها با طرح عوامل برانگیزاننده خشم و نشانه‌های معمول رفتاری و شناختی آن، شیوه‌های ابراز خشم، راهکارهای مقابله و کنار آمدن با این شرایط و تمرین‌های بدنی و ذهنی لازم و نحوه برخورد و کنترل آن فراهم شده است.

کلاس‌های مدیریت و کنترل خشم خدمات روحی سمر
 
کلاس‌های مدیریت و کنترل خشم

خدمات روحی موسسه خیریه سمر