کلاس‌های گروه درمانی

برگزاری روزانه کلاس‌های گروه درمانی برای افراد مبتلا به سرطان بالای ۱۴ سال:

در موسسه خیریه سمر فرزندان پس از قرارگیری در فرایند مجموعه، هفته‌ای یک مرتبه در کلاس های گروه درمانی که در آن

  •   آموزش چگونگی تغییر رفتارهای منفی به رفتارهای مثبت
  •   چگونگی مدیریت اضطراب و استرس
  •   اعتماد به نفس و عزت نفس
  •   روابط موثر

آموزش داده می شود شرکت می نمایند . کلاس های گروه درمانی با حضور درمانگر (دکترای روانشناسی بالینی) در خانه امید برگزار می شود.

کلاس‌های گروه درمانی خدمات روحی سمر
 
کلاس‌های گروه درمانی

خدمات روحی موسسه خیریه سمر