استندهای تبریک و تسلیت موسسه خیریه سمر

موسسه خیریه سمر برای مناسبت‌های مختلف و برای جلب مشارکت‌های مردمی و همچنین درآمد حاصل از اجاره‌ی آن، استندهای تبریک و تسلیتی طراحی و تولید کرده است که در مناسبت مورد نظر شما، برای نصب در محل مراسم اجاره گرفته شود تا مبلغ حاصل از آن صرف کمک به فرندان سمر شود.

همچنین این استندها طوری طراحی شده‌اند که موسسه خیریه سمر را نیز به بینندگان استند معرفی می‌کند تا بتواند مشارکت بیشتری را جلب نماید. لذا برای این منظور می‌توانید از طریق فرم زیر با انتخاب استند مورد نظر، در زمان مورد نظر به تعداد مورد نیاز استند سفارش داده تا با هماهنگی قبلی برای شما ارسال شود.

استند تسلیت کد S01

استند تسلیت کد S02

استند تسلیت کد S03

استند تسلیت کد S04