گزارش عملکرد موسسه خیریه سمر

موسسه خیریه سمر برای شفاف‌سازی عملکرد خود گزرش عملکرد خود را هر سال منتشر می‌کند. شما می‌توانید در این صفحه تمام گزارشات عملکرد سال‌های گذشته موسسه خیریه سمر را دانلود و مطالعه نمایید:

گزارش عملکرد سال ۱۳۹۴ موسسه خیریه سمر

یک پاراگراف توضیح کلی درباره گزارش عملکرد این سال و سپس در پایین این توضیح لینک دانلود فایل PDF درج می‌شود:

گزارش عملکرد سال ۱۳۹۵ موسسه خیریه سمر

یک پاراگراف توضیح کلی درباره گزارش عملکرد این سال و سپس در پایین این توضیح لینک دانلود فایل PDF درج می‌شود: